Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Druga katecheza - zima 2009
2009-02-17

14 lutego w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym odbyło się drugie spotkanie rejonu siedleckiego w ramach realizacji obowiązującego w naszej diecezji programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wszystkich parafii (księża i świeccy) ośmiu dekanatów. Łącznie na auli seminaryjnej zjawiło się prawie 200 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00., a jego animatorem był ks. dr Tomasz Bieliński, który wygłosił katechezę pt. „Grzech i jego bezpośrednie skutki”.


 


W swoim wystąpieniu prelegent ukazał istotę i anatomię grzechu, który nie należał do porządku stworzenia, lecz zaistniał w historii. Kusiciel przedstawiony jako wąż, co miało w zamiarze autora natchnionego wyrazić wyjątkową inteligencję złego ducha, stara się, aby człowiek nie patrzył pozytywnie na ograniczenie, które  pozwalało mu pozostawać sobą, lecz by postrzegał je jako coś negatywnego. Szatan tak sprytnie zmylił niewiastę, iż ta zaczęła wierzyć jakoby Bóg zabronił dostępu do życia. W konsekwencji zaczęła postrzegać Boga jako kogoś, kto zabraniał żyć istotom żyjącymi. Fundamentem jej egzystencji przestała być relacja ze Stwórcą, który ma władzę nad dobrem i złem, ale odniesienie do samego życia, które zaczęła absolutyzować. Nie rozumiała tego, że Bóg nie zabraniał życia, lecz chciał go udzielać zgodnie z Jego zamysłem, bo to było najlepsze dla człowieka. Dziś wiemy, dzięki objawieniu zawartemu w Ewangelii, iż Chrystus dał się ograniczyć na krzyżu i w tym ograniczeniu został objawiony jako Syn Boży (por. Rz 1, 3-4). Dla chrześcijanina wszelkie ograniczenia są okazją do wejścia w stan właściwej relacji do Boga, by zostać usynowionym. Jest to jedyna droga, by spotkać się z Nieograniczonym i doświadczać pełni życia.


 


Po zakończeniu katechezy słuchacze podjęli osobiste studium nad wygłoszonymi treściami. Pomocą do rozważań były podane w konspektach „Punkty do indywidualnej refleksji” oraz korespondujące z nimi fragmenty biblijne. Po 45 minutach uczestnicy spotkali się ponownie w seminaryjnej auli, gdzie dokonano podziału na grupy, w których mieli okazję dzielić się tym, jak Słowo Boże konfrontuje się z ich codziennością. Z późniejszych relacji dowiedzieliśmy się, że był to czas niezwykłych świadectw. W ostatniej części spotkania, w ramach podsumowania pracy w małych grupach ich sekretarze streścili wartościowe myśli i świadectwa.


 


Na zakończenie spotkania przekazano zebranym informacje o dalszym sposobie pracy, po czym ksiądz prowadzący spotkanie zaprosił na obiad przygotowany w seminaryjnym refektarzu.


 


Ks. Tomasz Bieliński
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]