Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Pierwsza katecheza - jesień 2009
2009-10-05

W sobotę 3. października br. o godz. 9.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym zainaugurowano drugi rok pracy nad tematami zawartymi spotkanie rejonu siedleckiego w realizowanym w naszej diecezji programie duszpasterskim „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Ogólny temat tegorocznej refleksji opartej na pierwszych rozdziałach księgi Rodzaju brzmi „Reakcja Boga na grzech – obietnica i przymierza”. W spotkaniu udział wzięło ponad 160 osób - księża i świeccy z utworzonego w poprzednim roku tzw. rejonu siedleckiego, do którego należą parafie z dekanatów: adamowskiego, domanickiego, grębkowskiego, łukowskiego I i łukowskiego II oraz siedleckiego, suchożebrskiego i zbuczyńskiego.
Zgromadzonych gości powitał ks. dr Tomasz Bieliński ustanowiony przez Biskupa Siedleckiego odpowiedzialnym za wspomniany wyżej rejon. Po modlitwie do Ducha św. prelegent przypomniał pokrótce treści poprzedniego roku formacyjnego, a następnie wygłosił katechezę pt. „Reakcja Boga na grzech - Protoewangelia”, po której słuchacze podjęli osobiste studium nad przedstawionymi treściami. Pomocą do rozważań były podane w konspektach „Punkty do indywidualnej refleksji” oraz korespondujące z nimi fragmenty biblijne. Po 45 minutach uczestnicy spotkali się w kilkuosobowych grupach, aby podzielić się tym, jak Słowo Boże „czyta ich życie”. W ostatniej części spotkania, w ramach podsumowania pracy w małych grupach ich sekretarze cytowali wartościowe myśli poszczególnych osób. Na podstawie tych wypowiedzi można było wywnioskować, że już pierwsza katecheza sprowokowała do głębokich przemyśleń będących owocem stawania człowieka w prawdzie przed Bogiem.
Na zakończenie spotkania uczestnicy dowiedzieli się o kolejnym terminie spotkania, odmówili wspólnie modlitwę „Anioł Pański” i udali się na obiad przygotowany w seminaryjnym refektarzu.
Ks. Tomasz Bieliński
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]