Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Nie szuka się odpowiedzi, jeśli nie zostały wcześniej postawione pytania
2009-10-06

Gospodarzem spotkania , któe odbyło się 3 października był ks. Waldemar Izdebski, proboszcz parafii św. Anny w Białej Podlaskiej. Tym razem swoje podwoje uczestnikom formacji otworzyło Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Kraszewskiego, szkoła z 400-letnią tradycją, znana z wysokiego poziomu nauczania. W spotkaniu uczestniczyło ok. 160 osób. Cieszy fakt, iż obok kapłanów, przybyłych bardzo licznie, wzięła w nim udział pokaźna grupa osób świeckich, zaangażowanych we wdrażanie programu w swoich parafiach – widać wyraźnie, że ukształtowała się grupa liderów, którzy znają doskonale metodę pracy, rozumieją potrzebę takiej właśnie formacji i konsekwentnie, wraz ze swoimi duszpasterzami, prowadzą ją w swoich środowiskach.


- Nie szuka się odpowiedzi, jeśli nie zostały wcześniej postawione pytania – mówili uczestniczy po pracy w grupach. – Jest wiele paradoksów, które wychodzą na światło dzienne dopiero wtedy, kiedy się im bliżej przyglądamy. Dlaczego po grzechu uciekamy przed Bogiem, próbujemy się przed Nim chować, skoro to On nas kocha i pragnie czynić wolnymi? Dlaczego wybieramy niewolę, samousprawiedliwienie się zamiast prawdy? Skąd na w nas tyle pychy, skoro ciągle wolimy kierować się przeklęta logiką szatana, zamiast w krzyżu szukać mocy Tego, „który skruszył głowę węża”? Obojętność na te i inne pytania zamyka nas na Bożą łaskę, utwierdza w poczuciu doskonałości – ich postawienie, niepokój który budzą, w ma w konsekwencji zbawienny skutek. 
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]