Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Druga katecheza - jesień 2009
2009-12-10

W sobotę 21. listopada 2009 r. o godz. 9.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym odbyło się drugie w tym roku formacyjnym spotkanie rejonu siedleckiego w ramach realizowanego w naszej diecezji programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób - księża i świeccy z ośmiu dekanatów sąsiadujących z siedleckim.

Już tradycyjnie katechezę dla wspomnianego rejonu wygłosił ks. Tomasz Bieliński. Jej temat dotyczył przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Po niej był czas na osobistą medytację usłyszanych treści. Pomocą do rozważań były podane w konspektach „Punkty do indywidualnej refleksji” oraz korespondujące z nimi fragmenty biblijne.

Po 45 minutach uczestnicy spotkali się w kilkuosobowych grupach, aby podzielić się owocami „słuchania Pana”. W ostatniej części spotkania, sekretarze małych grup streścili pracę zespołów. Również inne chętne osoby złożyły świadectwa działania Bożego Słowa w ich życiu. Na podstawie tych wypowiedzi można było wywnioskować, że treść katechezy zrodziła głębokie przemyślenia będące owocem stawania człowieka w prawdzie przed Bogiem.

Na zakończenie spotkania uczestnicy odmówili wspólnie modlitwę „Anioł Pański” i udali się na obiad przygotowany w seminaryjnym refektarzu.

Teraz jest czas na przeprowadzenie katechezy w każdej parafii. W gestii P.T. Księży Proboszczów pozostaje wybór głoszącego ją (może to być ksiądz, osoba świecka lub ktoś z zespołu rejonowego). Realizacja tematu w parafiach powinna mieć trzy etapy: wysłuchanie katechezy, praca indywidualna (dwa do trzech tygodni po katechezie), a następnie spotkanie w małych grupach z podsumowaniem i świadectwami.

Ks. Tomasz Bieliński
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]