Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Terminy katechez - zima 2010
2009-12-10

Znane są już terminy dwóch kolejnych spotkań dla księży i świeckich z dekanatów rejonu siedleckiego. Najbliższa katecheza wygłoszona będzie w sobotę 23. stycznia 2010 r. Tradycyjnie już miejscem spotkania będzie gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym. Godzina rozpoczęcia również pozostaje bez zmian (godz. 9.00.). Zakończenie przewidziane jest na godz. 12.00., po czym wszyscy uczestnicy zaproszeni są (jak zwykle) na obiad do seminaryjnego refektarza.

Natomiast ostatnia katecheza głoszona będzie 13. marca 2010 r. z zachowaniem stałego miejsca spotkania i godziny rozpoczęcia.

Uczestnicy katechez tj. wszyscy proboszczowie, referenci liturgiczni i co najmniej dwie osoby świeckie z każdej parafii proszeni są o zabieranie na spotkania Pisma św. i konspektów katechez, które przekazane były duszpasterzom poszczególnych parafii.

Księża Referenci liturgiczni poszczególnych dekanatów proszeni są o dostarczenie informacji o dacie wygłoszenia pierwszej i drugiej katechezy w poszczególnych parafiach dekanatu, ilości uczestników i ich „pochodzeniu” (np. z jakiej grupy modlitewnej) oraz o podanie nazwiska osoby głoszącej katechezę. Powyższe informacje zbierane będą przy okazji następnego spotkania tj. 23. stycznia 2010 r.

Ks. Tomasz Bieliński
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]