Nie ma aktualnych informacji w bazie.

W Garwolinie o chrzcie św.
2008-12-02


29 listopada 2008 r. w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie miało miejsce I Spotkanie Rejonowe dotyczące realizacji programu duszpasterskiego ‑Chrzest w życiu i misji Kościoła. Gospodarzem spotkania była parafia Przemienienia Pańskiego, a uczestniczyli w nim przedstawiciele dekanatu łaskarzewskiego, ryckiego, żelechowskiego, osieckiego i garwolińskiego. Spotkanie rozpoczął modlitwą Ks. Prałat Ryszard Andruszczak, Dziekan dekanatu garwolińskiego. Następnie  ks. Dr Marek Paluszkiewicz wygłosił wszystkim zebranym katechezę na temat ‑Człowiek na obraz i podobieństwo Boże, przedstawiając na czym polega prawdziwe człowieczeństwo pierwszego człowieka. Adam, wzięty z ziemi i powołany do życia stał się w pełni  człowiekiem dopiero wtedy, kiedy jego życie zostało podzielone z życiem Ewy, to znaczy wtedy, gdy Bóg z boku Adama uczynił Ewę. W zamyśle Bożym było, aby powstała relacja między ludźmi, umiejętność życia nie dla siebie, lecz rezygnacja z siebie i życie dla drugiego. Bóg podzielił się swoim życiem z człowiekiem, czyniąc go na swój obraz, stąd też na wzór działania Bożego człowiek powinien dzielić się swoim życiem z drugim, a Chrystus wyjaśniając te słowa dodaje nawet ze swoim nieprzyjacielem, kimś, kto postępuje nie po mojej myśli.


Te niezwykle ważne treści katechezy właściwie przeżyte prowadzą do nawrócenia, to znaczy przejścia z fazy religijności do życia z wiary. Człowiek religijny nie zawsze oznacza wierzącego, żyje według zasad chrześcijańskich do czasu, kiedy przyjdzie czas próby (cierpienie, utrata dziecka, bankructwo, zwolnienie z pracy, sąsiad podający do sądu itp.). W tych chwilach próby człowiek doświadcza, że sama religijność nie wystarcza. Chrześcijaństwo niesie ze sobą odpowiedzi na ludzkie dramaty, samo w sobie choć jest religią, to jednak dzięki Chrystusowi może stawać się życiem z wiary w Jezusa Chrystusa, który przez Kościół prowadzi człowieka drogą Krzyża do zbawienia.


Po wysłuchaniu katechezy nastąpiło indywidualne studium, czas na osobistą refleksję w oparciu o Biblię (teksty o stworzeniu człowieka) i usłyszane słowa. Potem w małych grupach uczestnicy dzieli się Słowem Bożym, dając świadectwo, co wnosi doświadczenie wiary w życie chrześcijańskie. Był to czas wymiany myśli, które spisane wybrzmiały w ostatniej części spotkania na podsumowaniu. Niektóre wypowiedzi były zaskakujące, świadczące o tym, jak dany człowiek głęboko przeżył katechezę i wezwanie do nawrócenia: ‑zobaczyłem siebie jako człowieka, który w relacji do rodziców tylko bierze, zajmuje postawę roszczeniową. Dziś zrozumiałem, że chodzi w chrześcijaństwie o to, abym to ja żył dla rodziców, dzielił swoje życie z nimi (wypowiedź młodego człowieka).


Na zakończenie spotkania podziękowano wszystkim za obecność i zaproszono tradycyjnie na poczęstunek.


Ks. Tomasz Koprianiuk


 
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]