Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Spotkanie Rejonu Siedleckiego
2008-12-16

29 listopada 2008 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym odbyło się spotkanie rejonu siedleckiego w ramach realizacji obowiązującego w naszej diecezji programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele (księża i świeccy) następujących dekanatów: adamowskiego, domanickiego, grębkowskiego, łukowskiego I i łukowskiego II oraz siedleckiego, suchożebrskiego i zbuczyńskiego.


 


Zgromadzonych gości powitał ks. dr Tomasz Bieliński odpowiedzialny za rejon siedlecki. Następnie zabrał głos Biskup Henryk Tomasik, który poprowadził modlitwę i w krótkim wystąpieniu przypomniał o fundamentalnej roli sakramentu chrztu w życiu i misji Kościoła. Następnie ks. dr Tomasz Bieliński wygłosił katechezę pt. „Człowiek na obraz i podobieństwo Boże”.


 


Po wysłuchaniu katechezy słuchacze podjęli osobiste studium nad wygłoszonymi treściami. Pomocą do rozważań były podane w konspektach „Punkty do indywidualnej refleksji” oraz korespondujące z nimi fragmenty biblijne. Po ok. 40 minutach uczestnicy spotkali się ponownie wspólnie, aby dowiedzieć się w której grupie będą dzielić się tym, jak Słowo Boże „czyta ich życie”. Z późniejszych relacji dowiedzieliśmy się, że był to czas pięknych świadectw stawania w prawdzie. W ostatniej części spotkania, w ramach podsumowania pracy w małych grupach ich sekretarze streścili wartościowe myśli i świadectwa.


 


Na zakończenie spotkania przekazano zebranym informacje o dalszym sposobie pracy, po czym Biskup Henryk Tomasik podsumował najważniejsze myśli i udzielił błogosławieństwa. Wszyscy odmówili wspólnie modlitwę „Anioł Pański” i udali się na obiad przygotowany w seminaryjnym refektarzu.


 


Ks. dr Tomasz Bieliński
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]