Nie ma aktualnych informacji w bazie.

Komunikat po spotkaniu 29.11.2008!
2008-12-16


Mamy za sobą pierwsze spotkanie rejonowe, które odbyło się 29 listopada br. Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na katechezę. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Rektora WSD, ks. dra Wiesława Kazimieruka za udostępnienie gmachu seminaryjnego. Dziękuję również alumnom za pomoc w przygotowaniu spotkania oraz podczas jego trwania. 

Następne spotkanie zespołu rejonowego odbędzie się najprawdopodobniej na początku lutego 2009 roku. Pewnym jest, że będzie to sobota, a miejscem spotkania gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00. i zakończy obiadem o 12.00. Podobnie jak w listopadzie do wzięcia udziału zaproszeni są wszyscy proboszczowie, referenci liturgiczni i co najmniej dwie osoby świeckie z każdej parafii.


 


Teraz jest czas na przeprowadzenie katechezy w każdej parafii. Przypomnę, że w gestii Księży Proboszczów pozostaje wybór głoszącego ją (może to być ksiądz, osoba świecka lub ktoś z zespołu rejonowego). Realizacja tematu w parafiach powinna mieć trzy etapy: wysłuchanie katechezy, praca indywidualna (dwa do trzech tygodni po katechezie), a następnie spotkanie w małych grupach  z podsumowaniem i świadectwami.


 


Proszę, aby Księża Referenci liturgiczni poszczególnych dekanatów dostarczyli informacje o dacie wygłoszenia pierwszej katechezy w poszczególnych parafiach dekanatu, ilości uczestników i ich „pochodzeniu” (np. z jakiej grupy modlitewnej) oraz  nazwisko osoby głoszącej katechezę. Powyższe informację przekazać do 23 grudnia br. do mnie na adres mailowy (tombiel11@wp.pl).


 


 


Z kapłańskim pozdrowieniem


Ks. Tomasz Bieliński


Odpowiedzialny za rejon siedlecki


 
Sprawdź aktualności dla twojego rejonu


Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]