Droga Neokatechumenalna
Sprawą, która od samego początku stanowiła centrum doświadczenia neokatechumenalnego, był powrót do samych podstaw życia chrześcijańskiego, czyli do ewangelicznej wiary i chrztu jako realnie przenikających i kształtujących całe życie.

Kościół a problem zapłodnienia pozaustrojowego – „in vitro”
Refleksja pasterza, który patrzy na ludzkie problemy z perspektywy wiary i w świetle biblijnego, czyli Bożego obrazu człowieka.

List Biskupa Siedleckiego na Adwent i Boże Narodzenie
List pasterski Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego na Adwent i Boże Narodzenie (2002)

Materiały z III Sympozjum Liturgicznego - Siedlce, 19 listopada 2005 r.
Tematy wykładów: Wiara warunkiem udzielania chrztu (słowo – wiara – sakrament). Katechumenat wczoraj i dziś – aktualność źródła. Katechumenat przedchrzcielny drogą wprowadzania w życie chrześcijańskie w dzisiejszej praktyce Kościoła. Konieczność katechumenatu pochrzcielnego. Świadectwa osób, które przeżyły katechumenat pochrzcielny. Relacja z Synodu Biskupów Eucharystia w życiu i misji Kościoła; Podsumowanie sympozjum

Materiały z IV Sympozjum Liturgicznego - Siedlce, 20 października 2007 r. Katechumenat rodzinny – rodzice chrzestni – gwaranci
Tematy wykładów: Potrzeba katechumenalnej formacji w rodzinie. Biblijne podstawy instytucji katechumenatu rodzinnego i poręczycieli. Historia katechumenatu rodzinnego i perspektywy jego odnowy. Rola i zadania „gwarantów” w Kościele starożytnym oraz funkcja rodziców chrzestnych dzisiaj. Odnowa katechumenatu rodzinnego na przykładzie Neokatechumenatu i Domo¬wego Kościoła. Świadectwa. Doświadczenie Proboszcza we współpracy z rodzicami i rodzicami chrzestnymi w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej. Omówienie kolejnego etapu programu formacyjnego „Chrzest w życiu i misji Kościoła” i materiałów do jego realizacji; podsumowanie i zamknięcie sym¬pozjum.

Materiały z IV Sympozjum Liturgicznego - Siedlce, 28 października 2006 r. Wspólnota parafialna środowiskiem przygotowania do chrztu.
Tematy wykładów: Parafia wspólnotą wspólnot. Katechumenalny charakter duszpasterstwa. Ruch Światło-Życie jako katechumenalny ruch odnowy parafii. Omówienie programu formacyjnego i materiałów do pracy w ciągu roku.

Można być człowiekiem religijnym i jednocześnie niewierzącym
Nasza epoka to już po części epoka postchrześcijańska - mówi bp Zbigniew Kiernikowski w wywiadzie dla KAI. Biskup siedlecki dodaje, że współczesna rodzina zasadniczo przestała już być miejscem kształtowania wiary. Dlatego jest niezbędna pogłębiona i stała formacja o charakterze katechumenatu.

Program V Sympozjum Liturgicznego - Siedlce, 15 listopada 2008 r. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia sprawowane w okresie Wielkiego Postu
Tematy wykładów: Inicjacyjne aspekty liturgii Wielkiego Postu w starożytnym katechumenacie.Okres oczyszczenia i oświecenia w „Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Obrzęd wybrania. Elementy biblijno-teologiczne trzech skrutyniów wielkopostnych. Wymiar egzystencjalny obrzędów przekazania symbolu wiary i modlitwy Ojcze nasz oraz obrzędu oddania symbolu wiary. Obrzęd Effeta i wybór chrześcijańskiego imienia. Świadectwa osób, które uczestniczyły w obrzędach okresu oczyszczenia i oświe¬cenia. Teksty wystąpień ukażą się w najbliższym czasie w formie książki.

Sympozjum liturgiczne
Tomasz Końko 2008-11-15
zobacz

Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]