Czuwajcie - I Niedziela Adwentu. Bp Zbigniew Kiernikowski
Rozpoczynamy kolejny Adwent. Czas przygotowania na Przyjście Pana. Czas przeżywania przychodzenia Pana w naszej codzienności i przygotowania do celebrowania pamiątki Jego ziemskiego Narodzenia.

Jan – świadectwo o Światłości. III. Ndz Adwentu B. Bp Zbigniew Kiernikowski
Adwent koncentruje się na Jezusie Chrystusie. Obok Jezusa jawią się także ważne postaci, które wchodzą w historię Jego życia i misji. Pierwsze przyjście Jezusa, jako Mesjasza, było przygotowane przez wieki historii zbawienia Starego Testamentu. Ostatnim ogniwem tego przygotowania jest Jan. Jan jest postacią graniczną między zapowiedzią o urzeczywistnieniem się zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Maryja – Dziewica i Matka nowego Początku (4. Ndz Adw B)
Ewangelia ostatniej Niedzieli Adwentu (Łk 1,26-38) stawia przed nasze oczy wydarzenie z Nazaretu w Galilei, gdzie nastąpiło spotkanie, które dało początek nowemu etapowi historii ludzkości.

Sympozjum liturgiczne
Tomasz Końko 2008-11-15
zobacz

Biblia Jerozolimska

Bp Zbigniew Kiernikowski: Polskie wydanie Biblii Jerozolimskiej (BJ) jest godnym zauważenia faktem w życiu Kościoła w naszym kraju.
[cała recenzja ]